Medlemsbrev nov 2015

 

Symbolkollegor!  Välkomna till ett nytt verksamhetsår!


Symboldagarna med årsmöte 10-11 oktober i Stockholm blev en stor och positiv upplevelse.
Årets tema är Symboler och Arketyper. Det smittande engagemang och den kraftfulla schwung som vi skapade tillsammans känns som en bra upptakt.
Vi, Helen och Astrid, tackar för det förtroende vi fått, när ni valde oss att dela ordförandeposten i Symbolföreningen.
Vi har inte samarbetat tidigare, så vi har behövt pröva "pargången" tillsammans. Nu upplever vi att vi har hittat en rytm som vi tror ska fungera.
Vi vill gärna hålla dialog och samtal levande så låt oss bolla upp tankar, idéer och önskemål. Vi ser fram mot ett givande arbete tillsammans med alla er andra.
                                        Helen Kémi och Astrid Ståhlberg, ert nya ordförandepar

 

Från årsmötet 10 oktober redovisar vi här Protokoll, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan. Den nyvalda styrgruppen är utvidgad till 12 personer och har valt att dela in sig i arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Kontaktuppgifter kan sökas på hemsidan och kartbilden som finns i bilaga.

Precis som tidigare år vill vi inbjuda allmänheten till Symbolernas Dag 20 mars 2016. Det handlar om att symbolare på hemmaplan ensamma eller tillsammans ordnar någon aktivitet den dagen för att tala om att vi finns och har något värdefullt vi vill sprida.
I Malmö/Lund förbereds för en seminariedag i samarbete med religionsvetare på temat Ritualer, om hur vi använder och kan nyskapa ritualer i högtid och vardag i våra liv.

Samarbetet växer med andra kusinföreningar, som liksom vi prövar oss fram med kreativa och mera existentiella terapiformer. Vi inbjuds deltaga i varandras kurser och våra workshops är uppskattade och snabbt fulltecknade.
Ny seminariedag planeras med Lika-Olika-Unika-tema i Stockholm 21/2 och i Malmö/Lund lördag 16/4. Boka dessa dagar redan nu i kalendern. Intresse börjar också finnas för att ordna liknande kusinträffar i Göteborg.

Ta vara på möjligheten att mötas i regionerna, skapa nätverk och inspirera varandra att söka vidare ut och in i symbolvärldens alla landskap. Läs på hemsidan www.symbolforeningen.se och följ med på FB-gruppen Symbolföreningen – Insidan, som har blivit vårt viktigaste kontaktforum, där vi snabbt kan nå ut till varandra.
Vår FB-sida Symbolföreningen – ringar på vattnet är öppen för alla att läsa och där kan du själv eller via våra administratörer dela det du vill förmedla och marknadsföra dina kurser.

Årsavgift för 2016 är 250 kr och kan betalas in till
Plusgirokonto 413093-6 alt bankkonto 9960 340413 0936 Plusgirot Bank.

Glöm inte att ange namn och e-postadress.

 

GOTT NYTT SYMBOLÅR 2016

 önskar nya utvidgade styrgruppen och regionansvariga är Helen Kémi, Astrid Ståhlberg, Dorothy Béen, Marie Eriksson Osborne, Elisabet Martinsson, Annelie Vernersson, Helena Nilsson, Ingela Nyström, Camilla Andersson, Ingrid Billing Hansson, Mia Maria Andersson, Yvonne Borgström.

Nya regioner: Ida Marie Borgström, Linköping. Marie-Louise Canova, Mönsterås.

 

 

    

 

 

 

 

          

Goto Top