Symbolföreningen - terapi och pedagogik

Är en öppen, idéell och opolitisk sammanslutning, som skall verka för utbildning, vidareutveckling och utbredning av symbolterapi och andra sätt att arbeta med symboler.

Symbolföreningen - terapi och pedagogik

Symbolföreningen - terapi och pedagogik

Är en öppen, idéell och opolitisk sammanslutning, som skall verka för utbildning, vidareutveckling och utbredning av symbolterapi och andra sätt att arbeta med symboler.

Symbolföreningen - terapi och pedagogik

Symbolföreningen - terapi och pedagogik

Är en öppen, idéell och opolitisk sammanslutning, som skall verka för utbildning, vidareutveckling och utbredning av symbolterapi och andra sätt att arbeta med symboler.

Symbolföreningen - terapi och pedagogik

 

Symbolernas Dag 2016 i Mönsterås        


Mönsterås 
Biblioteket 19 mars kl 11

Läs mer om utbildning till symbolterapeut och symbolpedagog hos SymbolonTerranova i Mönsterås


Sagans läkande kraft

Spännande sagor och workshop för stora och små med Marie Apelborg, symbolpedagog.
Inspiration till dig som läser för barn.

 

Symbolernas dag 19/3 2016
Mönsterås bibliotek lördag kl 11

Spännande sagor för stora och små.
Inspiration till dig som läser för barn.
Marie Apelborg, symbolpedgog.

Med gamla och nya sagor kan vi möta sådant som är svårt att förstå och leva med, men också finna glädje och ökad fantasi och kreativitet att möta vardagen med.

Jag läser och berättar några olika sagor med tanken att inspirera föräldrar och andra vuxna med barn i sin närhet privat eller professionellt att läsa mer medvetet för att hjälpa och stödja barnen i sin utveckling.

Barn och vuxna får möjlighet att rita sina upplevelser efteråt.

Välkomna till Mönsterås bibliotek!

Marie Apelborg
Symbolpedagog, sagoberättare, bildlärare

Läs mer www.symbolonterranova.se och www.symbolforeningen.se

 

Goto Top