Medlemsregister
Endast medlemmar som godkänt att vara med här.
(Uppdaterad 2017-12-01)

Meddela ändringar till Dorothy Béen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 
Namn:
Adress:
Ort:
Ahlgren , Gudrun
Lillestadsvägen 43
352 43 Växjö
Tel. övrigt:

070-861 9285

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 4
Symbolterapeut, Socionom

Namn:
Adress:
Ort:
Andersson, Annette
Nordstatsgatan 13 B
294 34 Sölvesborg
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


072-323 6550
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Symbolkurs:
Inriktning:
Väddö -2012
Symbolpedagog. Avslappningslärare. Frigörande målning, drömkurser. Färg-stil o make up-kurser.

Namn:
Adress:
Ort:
Andersson , Camilla
Badhusgatan 2, lgh 1206
302 32 Halmstad
Tel. övrigt:

070-312 3218

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.dinegenkraft.se
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova

Namn:
Adress:
Ort:
Andersson , Ewa-Britt
Seminariegatan 2
413 13 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. övrigt:
031-412 591
0708-69 27 53
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.anderssonsatelje.se
Symbolkurs:
Inriktning:

Uma
Symbolpedagog. Symbolmåleri.


Namn:
Adress:
Ort:
Andersson , Mia Maria
Ö Kristinelundsgatan 25 A
217 48 Malmö

Tel. övrigt:

070-285 1383

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Symbolkurs:
Inriktning:

Hera, Symbolon. Symbolpedagog.
Använda symboliska verktyg i förskola och bibliotek. Att mötas i i lekfullhet och skapande, i berättande, drama, dans osv


Namn:
Adress:
Ort:
Arrhenius , Sigrid
Småkaksgränd 5
128 67 SKÖNDAL
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-94 92 95
076-125 8851
0736-550012
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
ADOK

Namn:
Adress:
Ort:
Apelborg, Marie
Botestorp, Ekelund
572 96 Fårbo
Tel. övrigt:

070-270 0363

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon Norea
Symbolpedagog, förskolelärare, bildlärare.
Trädgårdsterapi hos SymbolonTerranova. Leder drömgrupper.

Namn:
Adress:
Ort:
Arvidson W, Monic
Svartbäcksgatan 33 A
753 16 UPPSALA
Tel. övrigt: 0706-77 23 10
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.monicarvidsonw.se
Studio Monic Arvidson
Symbolkurs:
Inriktning:

 
Vill förkovra mig mer i ämnet, träffa likasinnade att diskutera med. Föra ut/informera om vikten av symboler. Inbjuda till föredrag i min ateljé.


Namn:
Adress:
Ort:
Aurell , Maria
Norregatan 47
231 64 TRELLEBORG
Tel. övrigt: 0733-611 705
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Symbolkurs:
Inriktning:

Symbolpedagog, utbildad Symbolon Roslagen 2016
Gymnasielärare i Bild&Form. Använder symbolverktygen för att stärka den kreativa utvecklingen och öka den skapande lusten hos eleverna.


Namn:
Adress:
Ort:
Axelsson , Lena
Voxnegränd 26
128 43 BAGARMOSSEN
 Tel. övrigt: 070-22 596 77
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.lenaaxelsson.se
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia

Namn:
Adress:
Ort:
Axzell Nymark, Karin
Ejderdunsvägen 9
134 65 INGARÖ
 Tel. mobil: 070-835 3924
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.konkax.se
Symbolkurs:
Inriktning:
Väddö 2011
Konsult. Förebyggande arbete för sund tillväxt både för organisationer och individer.

Namn:
Adress:
Ort:
Béen , Dorothy
Fållnäsgatan 23
122 48 ENSKEDE
Tel. övrigt: 076-009 1424
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delta Personalutveckling
Symbolkurs:
Inriktning:

Adam 1991
Leg. psykolog, symbolterapeut, utvecklingskonsult.
Terapi, förändringsprocesser.
Stress. Relationsproblem. Drömarbete.
Kurser för arbetssökande. Transaktionsanalys.


Namn:
Adress:
Ort:
Berg-Frykholm , Annika
Folkungagatan 14 B
753 36 UPPSALA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
018-216 213

0709-70 42 32
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.berg-frykholm.se
Bokförlaget Bergsäker
Symbolkurs:
Inriktning:
-
Journalist. Bilden som uttrycksform. Bok: Självbilder - att komma vidare genom skapande (2008). Håller föredrag, föreläsningar, seminarier, utställningar.

Namn:
Adress:
Ort:
Billing Hansson, Ingrid
Vedelsvägen 14
241 74 STEHAG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0413-540 479

070-554 6463
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://aiateljen.blogspot.com/
Aiateljén
Symbolkurs:
Inriktning:
Inanna Väddö 2011
Symbolpedagog, Vedic Art-lärare, Bibliotekarie. Kurser, workshops i symbolarbete med bild, muntligt berättande, sagor, skrivande mm. Drömgrupper, Vedic Art-kurser.

Namn:
Adress:
Ort:
Björkenäng , Elena Wallén
Karpstigen 29
151 39 SÖDERTÄLJE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-428 71370
070-273 6258
070-273 6258
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.symbolsforsuccess.com
E Björkenäng AB
Symbolkurs:
Inriktning:
Siduri, Symbolon
Terapeutisk coach, Facilitator. Symbolpedagog. Använder visualisering, måleri i coaching för personlig- och ledarskapsutveckling. Även drömgrupper och symbolterapi. Kurser bl a: Självkänsla & att välja glädje.

Namn:
Adress:
Ort:
Bodó, Viola
Rustmästaregtan 29
415 28 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

0705-105 142

031-726 6082

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Uma 2012
Friskvårdskonsulent. Coaching. Personlig utveckling.
Målning, meditation,visualisering, rörelse, musik, drömmar.

Namn:
Adress:
Ort:
Borgström, Ida Marie
Arrendegatan 47
583 31 LINKÖPING
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
013-211 556
070-366 6769
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
TN
Arbetat med avspänning/inre bildskapande inom åk 1-6 grundskolan. Föreläsningar: stress, avspänning/meditation i gymnasieskolor.

Namn:
Adress:
Ort:
Bruschi , Paolo
Stålverksgatan 110
724 77 VÄSTERÅS
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
021-35 99 80
021-35 25 +fax
070-307 4050
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Paolos sjukgymnastik AB
Symbolkurs:
Inriktning:
Cupido

Namn:
Adress:
Ort:
Canova, Marie-Louise
Bistingsmåla Gård 204
383 91 MÖNSTERÅS
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0499-100 19+fax

070-662 5616
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.symbolonterranova.se
Delphi Symbolterapimottagning, TerraNova
Symbolkurs:
Inriktning:
Dante
Psykoterapi med symbolterapeutiska uttryckssätt individuellt o i grupp. Symbolutbildning i Symbolon TerraNova. Grön terapi. Stress- o Konflikthantering. Psykosomatisk problematik. Kurser för arbetslösa o långtidssjukskrivna om motivation, självkännedom, kreativitet. Handleder o utbildar grupper inom näringsliv, psykteam. Projektledare inom bild- o symbolarbete. Föreläser.

Namn:
Adress:
Ort:
Dahlgren , Stig
Mölnesjögatan 144
424 50 ANGERED
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
031-330 7680
070-769 5789
076-626 6547
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.livslust.net
Symbolkurs:
Inriktning:
Frej
Olika grupper för den som har eller haft cancer.

Namn:
Adress:
Ort:
Dahmberg, Lotta
Fridensborgsvägen 30
170 69 Solna
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

076-101 8253
073- 932 2940
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.sodrastockholm.se
Södra Stockholms folkhögskola
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon Roslagen 2011-12. Symbolpedagog.
Symbolpedagogiskt arbete med vuxenstuderande. Med hjälp av målande, sagoberättande osv få fatt i deras lust och nyfikenhet och hitta beröringspunkter till sina egna liv. Lärare, Dramapedagog, Bibliodrama.

Namn:
Adress:
Ort:
Edding, Gunilla
Grimeton 116
432 98 Grimeton
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0340-674 258

0706-223 349
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.edding.nu
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 1 2011

Namn:
Adress:
Ort:
Enger , Elisabeth
Låbyn Hagen 501
662 91 ÅMÅL
 Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0532-450 13
070-263 6637
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Låbyns ordbruk
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia
Drömarbete.

Namn:
Adress:
Ort:
Eriksson , Mikael
Svankärrsvägen 7 A
756 53 UPPSALA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
018-52 49 86

073-066 6817

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Penelope
Symbolpedagog, NLP-Practioner, vägledning.

Namn:
Adress:
Ort:
Eriksson, Annelie
Åkeshovsvägen 18
168 37 BROMMA
Tel. övrigt: 070-618 3038
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Inanna
Dipl Frigörande dansinspiratör. Dipl Symbolpedagog. Ekonom. Vill gärna skapa forum för mänskliga möten och personligt växande.

Namn:
Adress:
Ort:
Falk , Marion
Alnögatan 34
257 32 RYDEBÄCK
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

042-124 900
070-867 1118
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Friskvårdspsykiatrin Skåne AB
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon 2007
Symbolpedagog. Bildterapeut och utbildare. Arbetar med bilder, drömmar, symboler och inre bilder.

Namn:
Adress:
Ort:
Fellman , Karin
Intagsgatan 16 C
633 50 ESKILSTUNA
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:
016-14 90 47
070-960 9448
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Progressiv självutveckling
Symbolkurs:
Inriktning:
Adam+Frej
Auktoriserad socionom. Påbyggnadsutbildning i psykosocialt behandlingsarbete och psykodynamisk psykoterapi. Symbolterapeut. Kristerapi vid akuta stressreaktioner. Samtalsterapi. Stresshantering och stöd i rehabilitering. Kurser i personlig utveckling. Bildkommunikation: att måla och prata. Genom spontant målande kan man få kontakt med känslor som trycks ned i kroppen och är en grund för obalans eller fysisk/psykisk smärta.

Namn:
Adress:
Ort:
Grefbäck , Ninna
Torggatan 3 B
592 30 VADSTENA
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:
0143-102 15
013-205 034
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S:t Lars församling
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon Via Unna

Namn:
Adress:
Ort:
Gruberg, Nadja
Unikrea, Fjällgatan 23 B
116 28 STOCKHOLM
 Tel. övrigt: 070-840 7761
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.uttryckandekonst.se
Unikrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser
Symbolkurs:
Inriktning:

Uttryckande konstterapeut, bildterapeut, dramapedagog. Arbetar med uttryckande konstterapi, bildterapi och GIM, enskilt och i grupp. Även samtalsterapi. Specialiserad på myter som hjälp vid livskriser och sorgbearbetning. Samt med främlingsskaps-och identitetsproblematik vid byte av land. Privatpraktik och konsult med kreativa återhämtningskurser, personlighetsutvecklande kurser, mytkurser, m.m.

Namn:
Adress:
Ort:
Gruneau , Elisabeth
Skolvägen 24
433 61 SÄVEDALEN
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:
031-26 94 86
070-785 5175
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Symbolkurs:
Inriktning:

Psykosyntesterapeut. Samtalsterapi, coaching och drömarbete.

Namn:
Adress:
Ort:
Gunnarsson , Eva
Nordmarksvägen 22
123 72 FARSTA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-500 28984
076-125 8851
073-957 3580
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
ADOK
Aukt. socionom. Mobiliseringsgrupper och coaching för arbetssökande.

Namn:
Adress:
Ort:
Gunnebrant Österström , Yvonne
Habbestorp 505
383 92 MÖNSTERÅS
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:
0499-12420
070-370 2492
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 1
Rytmterapeut, musikpedagog. Rytmterapi för hjärnskadade.

Namn:
Adress:
Ort:
Haglind, Eva
Täppgatan 19
732 33 ARBOGA
Tel. övrigt: 070-611 6906
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia

Namn:
Adress:
Ort:
Hallgren,Henrik
Stensövägen 7
138 32 Älta
 Tel. övrigt: 070-730 8482
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.lodyn.se
Lodyn

Symbolkurs:
Inriktning:

Symbolon Baba Jaga
Symbolpedagogik, ekopsykologi och naturvakenhet. Arbetar som sagoberättare och håller utbildningar i "Sagans ekologi"


Namn:
Adress:
Ort:
Halvarson, Annika
Småkullavägen 21
424 70 Olofstorp
Tel. övrigt: 070-542 2996
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Annikas sagoverkstad"

Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon 2006
Symbolterapeut, dramapedagog, universitetsadjunkt. Sagor, berättande och andra symboliska uttryck i grupper för barn/ungdomar i behov av stöd. Stödgrupper för cancerdrabbade.

Namn:
Adress:
Ort:
Hasselfeldt, Helena
Söderudden 16
761 94 NORRTÄLJE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0176-41793
070-687 7666
070-687 7666
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.yogaradmanso.se
Rådmansö Yoga & Harmoni

Symbolkurs:
Inriktning:
Väddö 2012, LaLoba
Symbolpedagog, leg. sjuksköterska, yogaterapeut. Hälsa, läkning, personlig utveckling. För grupper o enskilda klienter.

Namn:
Adress:
Ort:
Haugen , Brita
Fjaltringbyvej 54
DK-7620 Lemvig, DANMARK
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
+45 9788 7266
+45 38 88 88 26
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.britahaugen.dk
Symbolkurs:
Inriktning:
-
Församlingspräst, skådespelare, författare, instruktör. Undervisar i MYTE förståelse, RITUAL dans och berättarkonst i Skandinavien och på Skyros. Lärare på Symbolons kurser, Vestjyllands högskola mm. Söker nya och annorlunda uttryck och former för mötet mellan den moderna människan, myter och kristendom.

Namn:
Adress:
Ort:
Hedlund, Monika
Norra Kolarestigen 110
542 45 Mariestad
Tel. övrigt: 072-333 4456
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mariestads församling

Symbolkurs:
Inriktning:

Symbolon: Rhea 2008
Symbolpedagog, församlingspräst, VedicArt-lärare.
Jag arbetar aktivt med att få med det kreativa tänkandet och skapandet i mina olika arbetsuppgifter. framförallt genom målargrupper.


Namn:
Adress:
Ort:
Hellekant , Christer
Södermalmstorg 4, 2 tr
116 45 STOCKHOLM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

08-643 3755

 070-729 4835

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon: Cupido

Namn:
Adress:
Ort:
Holm Wiebe , Ann-Kristin (Kajsa)
Lövskogsgatan 18
413 20 Göteborg
Tel. bostad:
 Tel. övrigt:

070-825 2120
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Symbolpedagogik

Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon: Fylgia
* Handleder med fokus på symbolarbete. * Sagoberättande som möjlighet till glädje och gemenskap för äldre och vårdpersonalen inom äldreomsorgen.

Namn:
Adress:
Ort:
Högberg , Åke
Linnégatan 56
413 08 GÖTEBORG
 Tel. övrigt: 070-869 7976
E-post: 
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Symbolkurs:
Inriktning:
Kursledare
Utformat utbildningsprogram för symbolterapi och symbolpedagogik, handledning, psykoterapi, personalutveckling.

Namn:
Adress:
Ort:
Hörnqvist , Janna
Södermannagatan 44
116 40 STOCKHOLM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


070-228 0672
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Symbolkurs:
Inriktning:
Ask o Embla
Hälsopedagog och symbolpedagog. Skapa helhet för enskilda människor och i organisationer. Särskilt med hjälp av inre bilder/visualiseringar, målning samt dans. Rehabiliterings- o jämställdhetsfrågor.

Namn:
Adress:
Ort:
Johansson , Britt
Östra Boulevarden 19 A, lgh 1201
291 54 KRISTIANSTAD
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

044-209 575
0708-90 19 31
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.symbologik.se
DELA Handledning & utbildning
Symbolkurs:
Inriktning:

Namn:
Adress:
Ort:
Johansson, Marit
Harpsund Hagen
640 31 MELLÖSA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0157-601 41
072-733 03 92
070-244 79 05
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Inanna
Diakon. Symbolpedagog. Stresshantering - Andlig och mänsklig fördjupning - Hela livet med hjälp av kreativt skapande - Bearbeta livssituationen.

Namn:
Adress:
Ort:
Johnsson , Charlotta
Karl Gustavsgatan 2, läg 10
411 25 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
031-14 52 32

070-630 1743
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Siduri

Namn:
Adress:
Ort:
Julin, Laila
Starrängsringen 15
11550 Stockholm
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-664 58 09

0708-40 88 24
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.lailajulinsalster.se
Symbolkurs:
Inriktning:
Väddö 2012-
Levande Verkstad-pedagog. Illustratör.

Namn:
Adress:
Ort:
Juutalainen, Mervi
Marietorpsvägen 28
293 72 Jämshög
 Tel. övrigt: 070-562 7057
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon Via Unna
Diakon. Symbolpedagog. Samtal- o målarkurser. retreat, drömgrupp. Sagoprojekt med biblioteket,

Namn:
Adress:
Ort:
Kauffeldt , Beth
Skogsvägen 14
445 56 SURTE
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:
031-98 13 43
070-873 7280
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Adam
Symbolterapeut, högskolelärare arbetsterapi (psykiatri)

Namn:
Adress:
Ort:
Keiding , Pia
Rue Charles Martel 33
B-1000 BRUXELLES, Belgique
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
003(0)22-2800 276
003(0)22-736 3319
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.resonancehealing.com
Symbolkurs:
Inriktning:
Kursledare

Namn:
Adress:
Ort:
Kemi, Helen
Olle Montanusväg 43
293 73 JÄMSHÖG
 Tel. övrigt: 0730-222650
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.symbolonviaunna.se
Linköpings stift, Stiftspedagog
Symbolkurs:
Inriktning:
Siduri
Symbolpedagog, Folkhögskollärare, Församlingspedagog, Dipl ledare Heliga Danser.
Utbildar symbolpedagoger vid Symbolon Via Unna.

Namn:
Adress:
Ort:
Kings , Christina
Yrkesvägen 13
122 31 ENSKEDE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-4376 8897
070-210 5384
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia

Namn:
Adress:
Ort:
Larsson , Lena
N Mälarstrand 100, lgh 1004
112 35 STOCKHOLM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-25 48 61
08-25 48 61
070-600 0969
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tuben i Lådan
Symbolkurs:
Inriktning:
Adam
Leg psykolog o psykoterapeut. Terapi, utredningar, konsultation, handledning/utbildning. Utvecklingsarbete med expressiva metoder för att skolbarn ska uppnå större självkänsla, kroppsmedvetenhet, koncentration och empati. Författare till Törnehäcken - Barn ritar och berättar sig ur kriser och konflikter (Rädda Barnen 1993)

Namn:
Adress:
Ort:
Lilie, Gunilla
Vidkärrsgatan 19
416 72 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
031-254 184

0735-672 939
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Penelope
Praktiskt arbete med privata symboler. Tex som att skriva en utvecklingsroman och använda tyg och tråd.

Namn:
Adress:
Ort:
Lillqvist , Eva
Fingersvampsvägen 7
725 91 Västerås
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
021-50180

070-514 4016
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.CreateLife.se
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 1
Symbolterapeut. Musikterapi. Hypnoterapeut. Dipl. kognitiv samtalsterapeut. Musiklärare. Beteendevetare, Systemvetare (Fil.mag. informatik.)

Namn:
Adress:
Ort:
Lindstrand , Astrid
Pär Lagerkvists väg 14
352 43 VÄXJÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

0470-405 56

073-312 4877

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 2016
Symbolterapeut. Socialt arbete. Beteendevetare.  Personlig utveckling genom måleri, berättelser och arbete med drömmar.

Namn:
Adress:
Ort:
Luodelahti , Taina
Ålkilsplan 3
711 34 LINDESBERG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


073-339 4751
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
.98
Berättare och berättarcafé.

Namn:
Adress:
Ort:
Lynton, Annika
Höglidsvägen 20
135 50 TYRESÖ
 Tel.: 073-673 1665
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.aurorastarlight.com

Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon Roslagen
Använda symbolspråket, bildskapande, drömmar & sagoberättande i möte med klienter, grupper & att leka fram i workshops.

Namn:
Adress:
Ort:
Modin, Rita
Brogärdet 20
153 91 Järna

 Tel.mobil:

076-899 5432

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon Roslagen, Gröna älvan
Läkepedagog. Använda symbolspråket och olika sätt att arbeta med drömmar. Med barn, ungdomar samt vuxna. 

Namn:
Adress:
Ort:
Momark , Margareth
Englandsvägen 1
593 97 Blankaholm
Tel.: 070-230 9652
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia

Namn:
Adress:
Ort:
Mørk , Marit
Karlsgatan 26
452 31 STRÖMSTAD
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0526-143 69
0705-149 241
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.danseterapi.info
Symboldans/studio för *rörelse*dans* dansterapi*
Symbolkurs:
Inriktning:
-
Dipl.dans- och rörelseterapeut, leg.sjukgymnast. Dansterapi I grupp och individuellt. Rörelse- och dansvägledning. Kurser i praktiskt projektarbete, stresshantering, inspiration / rekreation / träning genom fri dans. Konsultverksamhet. Trädgårdsrehabilitering. Dansretreat.

Namn:
Adress:
Ort:
Nagel, Hillevi
Carl Grimbergsgatan 34
4143 13 Göteborg
Tel. övrigt: 0703- 60 21 16
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.hillevinagel.se
Fotograf

Symbolkurs:
Inriktning:
Via Unna 1
Frilansfotograf som söker nya vägar. Symbolpedagog. Vill jobba mer med människor och med bilders djupare mening och kraft. Intresserad och nyfiken på fototerapi.

Namn:
Adress:
Ort:
Nasiel, Marika
Gaveliusgatan 10
116 41 Stockholm
Tel. övrigt: 070-207 7142
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.rummet.org
Rummet f uttryckande konst

Symbolkurs:
Inriktning:
--
Uttryckande konstterapeut. Skådespelare/berättare. Arbetar med uttryckande konstterapi med enskilda klienter samt grupper i självutveckling genom kreativt skapande. Kurser i uttryckande konst och muntligt berättande: "Kroppen berättar" och "Bli hjälte i ditt eget äventyr".

Namn:
Adress:
Ort:
Nilsson , Lisbeth
Tegvägen 3
374 52 ASARUM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0454-329 066
0470-708 336
070-522 9066
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Linnéuniversitetet, socionomutbildningen.

Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 2012
Symbolterapeut. Socionom, mm. Konsult, handledare, utbildare. Målade bilder, fotografering.

Namn:
Adress:
Ort:
Nilsson , Eva
Wrangelsgatan 6
254 39 Helsingborg
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
042-140 191

0733-602 068
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Resursskolan
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia
Grupphandledare för skolpersonal. Arbete med kreativa uttryckssätt för elever och personal. Nytt och stort intresse av rehabiliterande trädgård.

Namn:
Adress:
Ort:
Nilsson, Helena
Tvetgatan 107
442 33 KUNGÄLV
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0303-631 55
070-293 5941
070-293 5941
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.evelena.se
Symbolkurs:
Inriktning:

Salomon

Psykosyntesterapeut och coach, förskollärare, genuspedagog. Speciellt: inre bilder, målning och visualiseringar.


Namn:
Adress:
Ort:
Nyström, Ingela
Sanatoriegatan 62
416 53 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
031-213 408

0737-413 169
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
www.damara.se
Damara
Symbolkurs:
Inriktning:

Berättare av Sagor o Myter. Symbolarbete - Målning.

Namn:
Adress:
Ort:
Olhage , Cai
Smådal Kullen
671 94 BRUNSKOG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0570-192 92
0570-749212
070-615 5876
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Norlings Education AB
Symbolkurs:
Inriktning:
Kore
Kreativ pedagog, coach. Lösningsfokusgrundat förhållningssätt. Orienteringskurs för arbetssökande med utländsk bakgrund + kurser för långtidsarbetslösa o långtidssjukskrivna. Lekande, läkande skrivande - kroppsligt, kreativt. kommunicerande. Friskvård o hälsa - rörelse, rytm, roligt!

Namn:
Adress:
Ort:
Olsson , Christin
Storgatan 82 B
262 35 ÄNGELHOLM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

0431-448787
0431-448787
0709-90 89 30

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

www.symboLogik.se
Christin Olsson Omvårdnadshandledning

Symbolkurs:
Inriktning:
Norea
Handledare, utbildare, symbolpedagog. Huvudsakligen yrkesmässig handledning inom vård och omsorg; i region och kommunalt. Handleder fn sjuksköterskor, undersköterskor, team och chefer samt efterhandleder handledare. Utbildar handledare. Kurser i symboliska uttryckssätt. Bakgrund: sjuksköterska, barnmorska, vårdlärare, dramaledare.

Namn:
Adress:
Ort:
Oskarsson Krohn, Anne
Lars Montins väg 4
302 92 HALMSTAD
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
035-107 950

070-633 6750
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia
Symbolpedagogik i skolan. En idé om helhet i inlärning. Att arbeta i det rum, där den inre världen och den yttre verkligheten möts, vilket ger utveckling och kunskap.

Namn:
Adress:
Ort:
Pedersen Holappa, Sirpa
Skepparegången 16
413 18 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
 

0760-687 944
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öppna förskolan
Symbolkurs:
Inriktning:
Rhea
Symbolpedagog. Förskollärare.

Namn:
Adress:
Ort:
Robayo, Martha
Malmvägen 17
136 38 HANDEN
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-745 1021

070-958 8068
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.skmh.se
Skandinavisk Mental Hälsa
Symbolkurs:
Inriktning:
Ariadne, Väddö
Samtalsterapeut (psykodynamisk) och gruppterapi. Öronakupunktör, EMDR steg 1. Specialiserad på PTSD, ångest och traumabearbetning efter förluster samt sexuella övergrepp i barndomen. Arbetar med drömmar, bild och samtal.

Namn:
Adress:
Ort:
Rodriguez-Haraldsson, Gloria
Haga Parkgatan 23 B
723 36 VÄSTERÅS
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
021-131 603
021-131 603
076-843 2323
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.gloriaskonsult.com
Glorias Konsult
Symbolkurs:
Inriktning:
Adam
Leg psykoterapeut med handledare-lärareutbildning. Arbete med tonåringar och vuxna, individuellt och par, på spanska och svenska. Terapimetoder: Symbolterapi (bilder-drömmar-symboldrama) -Hypnos -EMDR - Energiterapi. Mottagning i Stockholm o Västerås.

Namn:
Adress:
Ort:
Rosemaysdotter , Katrin
Bergsrundan 3
17854 EKERÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
072-3630350
073-6604185

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eget företag o Ekerö kommun/Omsorgsverksamheten
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 2014-16
Kulturpedagog. Konst och drama. Masker. Dockteater. Konstverksamhet i daglig verksamhet i omsorgen.
Kurser i kreativt skapande o Vedic Art.

Namn:
Adress:
Ort:
Rosén , Anneli
Sätra Riksvägen 407
793 90 LEKSAND
Tel. övrigt: 070-547 7188
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolpedagog, Kore, Symbolon Fjärås
Bild. Meditation, dans. Berätta med din kropp. Upplevelsevandringar. Drömmar och berättande.

Namn:
Adress:
Ort:
Salomonsson , Ann-Christin
Örlinge Hagalund 130
733 99 MÖKLINTA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


076-831 0016
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.acsalomonsson.hemsida24.se
Församlingsdiakon, samtalsterapeut i Thailand (2016)
Symbolkurs:
Inriktning:
Jämshög 2015
Symbolpedagog. Diakon. Kyrkomusiker. Använder bild, dröm och saga i terapeutiskt/helande arbete med enskilda och i grupp. Även själavård.

Namn:
Adress:
Ort:
Sand , Camilla
Andalsvägen 6
831 92 ÖSTERSUND
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
063-87569

070-929 7387
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Föräldrakooperativet Trädet + egen enskild firma
Symbolkurs:
Inriktning:
Siduri
Symbolpedagog. Familjebehandlare på ett HVB hem för omhändertagna ungdomar. Inspirationsseminarium för föräldrar och pedagoger inom barnomsorg och skola. Både som förälder och pedagog kommer de symboliska verktygen väl till pass. Sagor och berättelser ligger mig varmt om hjärtat.

Namn:
Adress:
Ort:
Sandström , Heléne F
Paternostervägen 13
121 49 JOHANNESHOV
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
 08-392925

070-573 9791
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.krealiv.se
Krealiv
Symbolkurs:
Inriktning:
Väddö 2010
Hälso- och symbolpedagog. Arbetar med Mindfulness o symbolarbete i kombination. Retreat, kurser, workshops för personlig utveckling, stresshantering, mm

Namn:
Adress:
Ort:
Sonnesjö-Hellstrand, Mari
Backvägen 5, Karbenning
738 92 NORBERG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0223-612 49
0226- 496 279
070-366 1995
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Explora HB
Symbolkurs:
Inriktning:
Frej
Socionom/leg psykoterapeut. Kognitiv psykoterapi (auktoriserad) kombineras med symbolarbete för barn-ungdom-vuxna, enskilt och i familjesystem.

Namn:
Adress:
Ort:
Stade, Helena
Skomakaregatan 1
272 93 Tommarp
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


073-381 0809
E-post:
Webbsida:
Facebook:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.aninja.se
Aninja Vedic Art
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 2014
Symbolpedagog. Kurser i Vedic Art och Frigörande målning. Skrivarkurser. Tar emot enskilt och i grupp personer som vill arbeta med sin utveckling genom måleri och skrivande, drömarbete och symboldrama.

Namn:
Adress:
Ort:
Strandberg , Ulla
G:a Tostarpsvägen 9
374 91 ASARUM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


076-100 6052
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.livsrummet-froarp.se
Livsrummet. Rehabväst primärvård.
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon 2001-02
Symbolterapeut. Kbt-terapeut. ACT. Arbetar med patientkontakter privat o i primärvård. Använder symbolkort, sagor, berättande, bild- och drömterapi.

Namn:
Adress:
Ort:
Ståhlberg , Astrid
Råstensgatan 10
172 70 SUNDBYBERG
Tel. bostad:
 Tel. övrigt:

08-26 76 06
070-642 7177

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.astridstahlberg.se
firma Astrid Ståhlberg
Symbolkurs:
Inriktning:

Frej
Symbolterapeut, pedagog, författare.
Utbildar i Photolangage och Kreativitetspedagogik,
i ledar- och personutveckling. Anordnar retreater och tystnadsupplevelser.


Namn:
Adress:
Ort:
Stålberg , Margareta
Vråkvägen 9
644 36 TORSHÄLLA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
016-34 34 92+fax

070-305 3492
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Gaia
Symbolpedagog, konstnär. Symboler som livskunskap.

Namn:
Adress:
Ort:
Svensson, Lena
Hunnemaravägen 24
374 34 KARLSHAMN
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


070-994 3940
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbologik Aurora 2010-12
Symbolpedagog, socionom, boendestödjare. Folksagor och berättande.

Namn:
Adress:
Ort:
Teppler , Simona
Örngatan 4
561 33 HUSKVARNA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
036-30 25 34

0733 844 048

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Härvaro

Symbolkurs:
Inriktning:
Oshun
Min passion är att utforska hur vårt väsen kommunicerar med oss. Genom processmålning, frigörande dans, drömmar, osv peka på dess kommunikationsvägar, så att vi lättare kan tillgodogöra oss dess budskap.

Namn:
Adress:
Ort:

Thorngren , Ingrid
Helhetshälsan, Wallingatan 37,
111 24 Stockholm

Tel. bostad:
 Tel. övrigt:
 
0709-755 900
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.lotusutveckling.se
Lotus Utveckling
Symbolkurs:
Inriktning:
Inanna, Väddö 2011
Dipl. Samtalsterapeut inom Psykosyntes. Frigörande Dans-inspiratör; Arbetar i eget företag Lotus Utveckling med personlig utveckling och växande som samtalsterapeut, coach, utbildare och inspiratör. Symbolarbete ingår både i terapi och utbildningar, där bilden och inre symboler är ett verkansfullt sätt att lära känna och utveckla sig själv.

Namn:
Adress:
Ort:
Trapp, Ia
Kylliäisentie 35 D 8
F-21620 Kustö, Finland
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:+358(0)40 7072212

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ihminentavattavissa.fi
Nicobis AB Ihminentavattavissa

Symbolkurs:
Inriktning:
Salomon 2012
Symbolterapeut, samtalsterapeut -psykosyntes. Mentor, coach, facilitator och konsult i företag.Ledar- och personalutveckling. Drömgrupper, Meditation och visualisering. Grupper för personligt växande. Sagor måleri,drama, kropp och rörelse. Par, individuella grupper.

Namn:
Adress:
Ort:
Utholm , Inger
La village, Rue Professeur Roux
F-831 49 BROS, France
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0033 (0)4 94 788 179

08-502 17933
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.artnordique.eu/Inger_Utholm.html
Symbolkurs:
Inriktning:
Adam

Namn:
Adress:
Ort:
Vernersson , Annelie
Galoppvägen 39
177 59 JÄRFÄLLA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-580 195 04

073-142 0653
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
ADOK
Aukt. socionom. mobilisering och coaching enskilt och i grupp.

Namn:
Adress:
Ort:
von Malmborg , Marie-Louise
Tollstad, Uckleby Gård
599 93 ÖDESHÖG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0144-333 29

076-848 3911
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.helanderorelse.se
MLM Helande Rörelse
Symbolkurs:
Inriktning:
Kvaser
Symbolpedagog. Rosenterapeut. Leder Helande cirkeldans och dans som rit och meditation i rörelse. Symbolarbete med inriktning på meditation, inre bilder, spontant måleri, drömmar.

Namn:
Adress:
Ort:
Weman, Annika
Storgatan 44
288 32 Vinslöv
 Tel. övrigt: 070-910 3669
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon Via Unna 2013-15
Symbolpedagog, församlingspedagog. Integrationshandledare för ensamkommande flyktingar. Specialintresse: Inspirera till målande, rituell dans, sagobearbetning.

Namn:
Adress:
Ort:
Wigermo, Ann-Christin
Vallmästarevägen 203
352 61 VÄXJÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


070-453 0409
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Johanneskyrkan, Växjö
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 2012-14
Symbolpedagog, församlingspedagog. Meditations- o Heliga dans-ledare. Arbetar med personlig utveckling och människans andliga längtan. Specialintresse: Riter/ritualer, labyrinten.

Namn:
Adress:
Ort:
Viklund, Åsa
Labackavägen 30 B
428 35 Kållered
Tel. bostad:
 Tel. övrigt:

073-969 7695
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.asaviklund.se
www.therapeuticpuppetry.com
Symbolkurs:
Inriktning:
Mimer
Socionom. Dipl symbolterapeut. Psykiatri, bildterapi, visualiering, sagor, drama, dockteater/figurspel.

Namn:
Adress:
Ort:
Winander , Siw K.
Bestorp Ås Solhem
589 65 BESTORP
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:

070-374 9064
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atelje Skeppet - Kreativ Verkstad
Symbolkurs:
Inriktning:
Carmen
Kreatör, coach, mentor, projektledare. Symbolpedagog, Dipl. i Essential Motion, rörelse/dansterapi. Individull konsultation, coaching, krishantering. Arbetar med de kreativa verktygen: bild, färg, form, rörelse/dans, musik, berättelser/sagor samt drömmar. Arbetar resursorienterat utifrån ett helhetsperspektiv.

Namn:
Adress:
Ort:
Winberg , Terence Forsyth
Long Valley Farm, P.O. Box 785
6705 ROBERSTSON, Sydafrika
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:072-933 3827 (Sydafrika)

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Ariadne
Kostnär/bildpedagog, Specialist Visual Arts. Brinnande intresse att använda symbolpedagogik för människor i utsatta situationer; t ex barn o ungdomar i skolans värld, vuxna i kris. Söker med hjälp av symbolpedagogik finna nya o annorlunda möten i vardagen och på institutioner, som kan få människor att blomma. Utlandsprojekt med inriktning att utveckla symbolpedagogik i södra Afrika.

Namn:
Adress:
Ort:
Winther , Tine
Halvtumsgatan 3, lgh 1101
421 36 V:A FRÖLUNDA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


0708-922 749
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tinewinther.se
Tine Winther
Symbolkurs:
Inriktning:
Kore
Mental tränare, berättare och symbolpedagog. Det muntliga berättande är en gammal tradition som i alla tider har används för att föra kunskap vidare. En berättelse förstås alltid utifrån det liv jag lever just nu. Livet är en berättelse, hur väljer du att berätta om ditt?

Namn:
Adress:
Ort:
Österberg , Mona
Vegagatan 26
761 32 NORRTÄLJE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0176-935 65
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
www.vaddo.fhsk.se
Väddö folkhögskola
Symbolkurs:
Inriktning:
Leto
Utbildare vid Symbolon Roslagen. Dipl Symbolpedagog o hälsopedagog. Leg sjukgymnast. Lärare folkhögskola. Utbildar hälsopedagoger, där jag använder symbolarbete i ämnet stresshantering.


infomaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Goto Top