Medlemsregister
Endast medlemmar som godkänt att vara med här.
(Uppdaterad 2017-02-10)

Meddela ändringar till Dorothy Béen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 
Namn:
Adress:
Ort:
Andersson , Camilla
Badhusgatan 2, lgh 1206
302 32 Halmstad
Tel. övrigt:

070-312 3218

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.dinegenkraft.se
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova

Namn:
Adress:
Ort:
Andersson , Ewa-Britt
Seminariegatan 2
413 13 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. övrigt:
031-412 591
0708-69 27 53
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.anderssonsatelje.se
Symbolkurs:
Inriktning:

Uma
Symbolpedagog. Symbolmåleri.


Namn:
Adress:
Ort:
Andersson , Ingrid
Manhemsgatan 1
126 52 HÄGERSTEN
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-530 62101

070-605 5427

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Symbolkurs:
Inriktning:

ADOK


Namn:
Adress:
Ort:
Andersson , Mia Maria
Ö Kristinelundsgatan 25 A
217 48 Malmö

Tel. övrigt:

070-285 1383

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Symbolkurs:
Inriktning:

Hera, Symbolon. Symbolpedagog.
Använda symboliska verktyg i förskola och bibliotek. Att mötas i i lekfullhet och skapande, i berättande, drama, dans osv


Namn:
Adress:
Ort:
Arrhenius , Sigrid
Småkaksgränd 5
128 67 SKÖNDAL
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-94 92 95
076-125 8851
0736-550012
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
ADOK

Namn:
Adress:
Ort:
Arvidson W, Monic
Svartbäcksgatan 33 A
753 16 UPPSALA
Tel. övrigt: 0706-77 23 10
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.monicarvidsonw.se
Studio Monic Arvidson
Symbolkurs:
Inriktning:

 
Vill förkovra mig mer i ämnet, träffa likasinnade att diskutera med. Föra ut/informera om vikten av symboler. Inbjuda till föredrag i min ateljé.


Namn:
Adress:
Ort:
Aurell , Maria
Norregatan 47
231 64 TRELLEBORG
Tel. övrigt: 0733-611 705
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:

Symbolpedagog, utbildad Symbolon Roslagen 2016
Gymnasielärare i Bild&Form. Använder symbolverktygen för att stärka den kreativa utvecklingen och öka den skapande lusten hos eleverna.


Namn:
Adress:
Ort:
Axelsson , Lena
Lagmansvägen 63
352 34 VÄXJÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0470-23 965

070-22 596 77
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.lenaaxelsson.se
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia

Namn:
Adress:
Ort:
Axzell Nymark, Karin
Ejderdunsvägen 9
134 65 INGARÖ
 
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


070-835 3924
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.konkax.se
Symbolkurs:
Inriktning:
Väddö 2011
Konsult. Förebyggande arbete för sund tillväxt både för organisationer och individer.

Namn:
Adress:
Ort:
Aylward , Elisabeth
Parkvägen 27
437 33 LINDOME
Tel. övrigt: 070-767 5157
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IFO resursenheten, Härryda kommun
Symbolkurs:
Inriktning:
Noa
Ungdomsbehandlare. Arbetar inom kommunal verksamhet med psykoterapi på dynamisk grund, symbolterapi och olika former av stödsamtal till barn, unga och vuxna.

Namn:
Adress:
Ort:
Béen , Dorothy
Fållnäsgatan 23
122 48 ENSKEDE
Tel. övrigt: 076-009 1424
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delta Personalutveckling
Symbolkurs:
Inriktning:

Adam
Leg. psykolog, symbolterapeut, utvecklingskonsult, coach.
Terapi, personlig planering.
Stress. Relationsproblem.
Kurser för arbetssökande. Handleder i förändringsprocesser.  Drömarbete. Transaktionsanalys.


Namn:
Adress:
Ort:
Bendroth Karlsson, Marie
Entrévägen 9, lgh 1204
302 91 HALMSTAD
Tel. övrigt: 070-598 3701
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Symbolkurs:
Inriktning:
Demeter
Fil dr, universitetslektor, författare till boken Bildskapande i förskola och skola. Intresserad av skapande pedagogik för alla åldrar. Bild, dröm, saga som kraftkälla och gemensam utgångspunkt för existentiella samtal. Särskilt intresse att arbeta symboliskt med pedagogens inre rum. Poetiska dimensionen i vardagen. Konstbaserat lärande om naturen.

Namn:
Adress:
Ort:
Berg, Christina
Örgryte Stomgata 4
412 67 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
031-831 3270

070-320 0841
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:

Vårdutvecklare med inriktning processhandledning, grupp eller individ.

Namn:
Adress:
Ort:
Berg-Frykholm , Annika
Folkungagatan 14 B
753 36 UPPSALA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
018-216 213

0709-70 42 32
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.berg-frykholm.se
Bokförlaget Bergsäker
Symbolkurs:
Inriktning:
-
Journalist. Bilden som uttrycksform. Bok: Självbilder - att komma vidare genom skapande (2008). Håller föredrag, föreläsningar, seminarier, utställningar.

Namn:
Adress:
Ort:
Bergman , Lena
Segeltorpsvägen 17 A
125 53 ÄLVSJÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

070-775 43 71
070-775 43 71
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.metanoova.se
MetaNoova utbildning AB
Symbolkurs:
Inriktning:
Demeter
Certified Kommunikolog. Friskvårdspedagog. Arbetar med utbildning i Kommunikologi på Grund, Förbättring o Avancerad nivå. Coachar individer, par, grupper o organisationer till att uppnå önskade förändringar.

Namn:
Adress:
Ort:
Bergman , Marie
Fredriksborg 3
181 90 LIDINGÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
 
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.bergmanvoiceacademy.se ; www.facebook.com/marie.bergman.fanpage
Symbolkurs:
Inriktning:
Dante
Musik, sång. Rösten som berättare - om Röstens förbluffande möjligheter ..... Qigong.

Namn:
Adress:
Ort:
Billing Hansson, Ingrid
Vedelsvägen 14
241 74 STEHAG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0413-540 479

070-554 6463
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://aiateljen.blogspot.com/
Aiateljén
Symbolkurs:
Inriktning:
Inanna Väddö 2011
Symbolpedagog, Vedic Art-lärare, Bibliotekarie. Kurser, workshops i symbolarbete med bild, muntligt berättande, sagor, skrivande mm. Drömgrupper, Vedic Art-kurser.

Namn:
Adress:
Ort:
Björkenäng , Elena Wallén
Karpstigen 29
151 39 SÖDERTÄLJE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-428 71370
070-273 6258
070-273 6258
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.symbolsforsuccess.com
E Björkenäng AB
Symbolkurs:
Inriktning:
Siduri, Symbolon
Terapeutisk coach, Facilitator. Symbolpedagog. Använder visualisering, måleri i coaching för personlig- och ledarskapsutveckling. Även drömgrupper och symbolterapi. Kurser bl a: Självkänsla & att välja glädje.

Namn:
Adress:
Ort:
Bodó, Viola
Rustmästaregtan 29
415 28 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

0705-105 142

031-726 6082

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Uma 2012
Friskvårdskonsulent. Coaching. Personlig utveckling.
Målning, meditation,visualisering, rörelse, musik, drömmar.

Namn:
Adress:
Ort:
Borgström, Ida Marie
Arrendegatan 47
583 31 LINKÖPING
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
013-211 556
070-366 6769
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
TN
Arbetat med avspänning/inre bildskapande inom åk 1-6 grundskolan. Föreläsningar: stress, avspänning/meditation i gymnasieskolor.

Namn:
Adress:
Ort:
Bruschi , Paolo
Stålverksgatan 110
724 77 VÄSTERÅS
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
021-35 99 80
021-35 25 +fax
070-307 4050
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Paolos sjukgymnastik AB
Symbolkurs:
Inriktning:
Cupido

Namn:
Adress:
Ort:
Canova, Marie-Louise
Bistingsmåla Gård 204
383 91 MÖNSTERÅS
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0499-100 19+fax

070-662 5616
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.symbolonterranova.se
Delphi Symbolterapimottagning, TerraNova
Symbolkurs:
Inriktning:
Dante
Psykoterapi med symbolterapeutiska uttryckssätt individuellt o i grupp. Symbolutbildning Symbolon TerraNova. Grön terapi. Stress- o Konflikthantering. Psykosomatisk problematik. Kurser för arbetslösa o långtidssjukskrivna om motivation, självkännedom, kreativitet. Handleder o utbildar grupper inom näringsliv, psykteam. Projektledare inom bild- o symbolarbete. Föreläser.

Namn:
Adress:
Ort:
Dahl, Birgitta
Reséns väg 3
370 24 NÄTTRABY
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0455-45 455

070-834 5455
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Rhea 08

Namn:
Adress:
Ort:
Dahlgren , Stig
Mölnesjögatan 144
424 50 ANGERED
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
031-330 7680
070-769 5789
076-626 6547
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.livslust.net
Symbolkurs:
Inriktning:
Frej
Olika grupper för den som har eller haft cancer.

Namn:
Adress:
Ort:
Dahmberg, Lotta
Fridensboergsvägen 30
170 69 Solna
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


0739-322 940
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.sodrastockholm.se
Södra Stockholms folkhögskola
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon Roslagen 2011-12. Symbolpedagog.
Symbolpedagogiskt arbete med vuxenstuderande. Med hjälp av målande, sagoberättande osv få fatt i deras lust och nyfikenhet och hitta beröringspunkter till sina egna liv. Lärare, Dramapedagog, Bibliodrama.

Namn:
Adress:
Ort:
Edding, Gunilla
Grimeton 116
432 98 Grimeton
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0340-674 258

0706-223 349
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.edding.nu
Symbolkurs:
Inriktning:
TN 1 2011

Namn:
Adress:
Ort:
Enger , Elisabeth
Låbyn Hagen 501
662 91 ÅMÅL
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0532-450 31
0532-450 13
070-263 6637
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Låbyns ordbruk
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia
Drömarbete.

Namn:
Adress:
Ort:
Eriksson , Mikael
Svankärrsvägen 7 A
756 53 UPPSALA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
018-52 49 86

073-066 6817

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Penelope
Symbolpedagog, NLP-Practioner, vägledning.

Namn:
Adress:
Ort:
Eriksson, Annelie
Åkeshovsvägen 18
168 37 BROMMA
Tel. övrigt: 070-618 3038
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Inanna
Dipl Frigörande dansinspiratör. Dipl Symbolpedagog. Ekonom. Vill gärna skapa forum för mänskliga möten och personligt växande.

Namn:
Adress:
Ort:
Fahlström, Annsofi (Fia)
Diskusgatan 60
722 40 VÄSTERÅS
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


070-928 0481
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon Roslagen
Dipl Symbolpedagog.

Namn:
Adress:
Ort:
Falk , Marion
Alnögatan 34
257 32 RYDEBÄCK
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

042-124 900
070-867 1118
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Friskvårdspsykiatrin Skåne AB
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon 2007
Symbolpedagog. Bildterapeut och utbildare. Arbetar med bilder, drömmar, symboler och inre bilder.

Namn:
Adress:
Ort:
Fellman , Karin
Intagsgatan 16 C
633 50 ESKILSTUNA
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:
016-14 90 47
070-960 9448
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Progressiv självutveckling
Symbolkurs:
Inriktning:
Adam+Frej
Auktoriserad socionom. Påbyggnadsutbildning i psykosocialt behandlingsarbete och psykodynamisk psykoterapi. Symbolterapeut. Kristerapi vid akuta stressreaktioner. Samtalsterapi. Stresshantering och stöd i rehabilitering. Kurser i personlig utveckling. Bildkommunikation: att måla och prata. Genom spontant målande kan man få kontakt med känslor som trycks ned i kroppen och är en grund för obalans eller fysisk/psykisk smärta.

Namn:
Adress:
Ort:
Grefbäck , Ninna
Torggatan 3 B
592 30 VADSTENA
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:
0143-102 15
013-205 034
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S:t Lars församling
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon Via Unna

Namn:
Adress:
Ort:
Groth, Jill
Kärrhöksgatan 5 C
416 54 GÖTEBORG
Tel. bostad: 0708-626 811
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Venus, Gbg
FK Beteendevetenskap, FK Konstvetenskap.
Symbolterapeut, konstnär, montessoripedagog.
Drömarbete, visualisering, bildarbete, färgterapi.

Namn:
Adress:
Ort:
Gruberg, Nadja
Unikrea, Fjällgatan 23 B
116 28 STOCKHOLM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-640 7761
070-840 7761
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.uttryckandekonst.se
Unikrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser
Symbolkurs:
Inriktning:

Uttryckande konstterapeut, bildterapeut, dramapedagog. Arbetar med uttryckande konstterapi, bildterapi och GIM, enskilt och i grupp. Även samtalsterapi. Specialiserad på myter som hjälp vid livskriser och sorgbearbetning. Samt med främlingsskaps-och identitetsproblematik vid byte av land. Privatpraktik och konsult med kreativa återhämtningskurser, personlighetsutvecklande kurser, mytkurser, m.m.

Namn:
Adress:
Ort:
Gruneau , Elisabeth
Skolvägen 24
433 61 SÄVEDALEN
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:
031-26 94 86
070-785 5175
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Symbolkurs:
Inriktning:

Psykosyntesterapeut. Samtalsterapi, coaching och drömarbete.

Namn:
Adress:
Ort:
Gunnarsson , Eva
Nordmarksvägen 22
123 72 FARSTA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-500 28984
076-125 8851
073-957 3580
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
ADOK
Aukt. socionom. Mobiliseringsgrupper och coaching för arbetssökande.

Namn:
Adress:
Ort:
Gunnebrant Österström , Yvonne
Habbestorp 505
383 92 MÖNSTERÅS
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:
0499-12420
070-370 2492
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 1
Rytmterapeut, musikpedagog. Rytmterapi för hjärnskadade.

Namn:
Adress:
Ort:
Gustafsson , Britt-Marie (Mia)
Bergslagsgatan 4
372 30 RONNEBY
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0457-136 95
0457-665 25
070-519 9436
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
 
Symbolkurs:
Inriktning:
Dante
Lärare. Arbetar med symbolterapi inom vård och med invandrargrupper. Håller egna kurser i symbolterapi.

Namn:
Adress:
Ort:
Gustafsson, Elisabeth
Björke 20
660 10 DALS LÅNGED
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0531- 408 13
0530- 604 75
0730- 451 305
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Penelope

Namn:
Adress:
Ort:
Haglind, Eva
Täppgatan 19
732 33 ARBOGA
 Tel. övrigt: 070-611 6906
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia

Namn:
Adress:
Ort:
Hasselfeldt, Helena
Söderudden 16
761 94 NORRTÄLJE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0176-41793
070-687 7666
070-687 7666
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.yogaradmanso.se
Rådmansö Yoga & Harmoni

Symbolkurs:
Inriktning:
Väddö 2012, LaLoba
Symbolpedagog, leg. sjuksköterska, yogaterapeut. Hälsa, läkning, personlig utveckling. För grupper o enskilda klienter.

Namn:
Adress:
Ort:
Haugen , Brita
Fjaltringbyvej 54
DK-7620 Lemvig, DANMARK
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
+45 9788 7266
+45 38 88 88 26
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.britahaugen.dk
Symbolkurs:
Inriktning:
-
Församlingspräst, skådespelare, författare, instruktör. Undervisar i MYTE förståelse, RITUAL dans och berättarkonst i Skandinavien och på Skyros. Lärare på Symbolons kurser, Vestjyllands högskola mm. Söker nya och annorlunda uttryck och former för mötet mellan den moderna människan, myter och kristendom.

Namn:
Adress:
Ort:
Hellekant , Christer
Södermalmstorg 4, 2 tr
116 45 STOCKHOLM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

08-643 375508-643 3755

 

070-729 4835070-729 4835

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Cupido

Namn:
Adress:
Ort:
Holm Wiebe , Ann-Kristin (Kajsa)
Spader Knekts väg 35
244 94 FURULUND
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

046-710 316
046-710 316
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Symbolpedagogik

Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia
* Handleder med fokus på symbolarbete. * Sagoberättande som möjlighet till glädje och gemenskap för äldre och vårdpersonalen inom äldreomsorgen.

Namn:
Adress:
Ort:
Holmqvist , Amie
Bäckvägen 17
430 64 HÄLLINGSJÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0301-404 44
031-992 000
0706-522 022
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Leto

Namn:
Adress:
Ort:
Huledal-Sjögren, Mia
Bergsgården 17
791 91 FALUN
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

023-492 130
070-570 7916
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Frej

Namn:
Adress:
Ort:
Högberg , Åke
Linnégatan 56
413 08 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

0300-541 879
070-869 7976
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.symbolon.se
Symbolon AB
Symbolkurs:
Inriktning:
Kursledare
Utbildning, handledning, psykoterapi, personalutveckling.

Namn:
Adress:
Ort:
Hörnqvist , Janna
Södermannagatan 44
116 40 STOCKHOLM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


070-228 0672
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Symbolkurs:
Inriktning:
Ask o Embla
Hälsopedagog och symbolpedagog. Skapa helhet för enskilda människor och i organisationer. Särskilt med hjälp av inre bilder/visualiseringar, målning samt dans. Rehabiliterings- o jämställdhetsfrågor.

Namn:
Adress:
Ort:
Jimsdotter, Eva
Drakenbergsgatan 63, 4 tr
117 41 Stockholm
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08 - 720 11 60
070 - 751 40 05
070 - 751 40 05
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.livsgladjeab.com
Livsglädje AB
Symbolkurs:
Inriktning:
Ramses
Samtalsterapi och coaching med psykosyntes som bas och med symbolers magiska kraft, är kraftfulla verktyg för personligt växande både privat och yrkesmässigt !

Namn:
Adress:
Ort:
Joelsson, Jeanette
Bastugatan 18 C
840 93 HEDE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0684-168 70
0684-168 73
070-319 7683
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sonfjällsskolan, Hede
Symbolkurs:
Inriktning:
Tiamat

Namn:
Adress:
Ort:
Johansson , Britt
Östra Boulevarden 19 A, lgh 1201
291 54 KRISTIANSTAD
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

044-209 575
0708-90 19 31
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.symbologik.se
DELA Handledning & utbildning
Symbolkurs:
Inriktning:

Namn:
Adress:
Ort:
Johansson, Marit
Harpsund Hagen
640 31 MELLÖSA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0157-601 41
072-733 03 92
070-244 79 05
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Inanna
Diakon. Symbolpedagog. Stresshantering - Andlig och mänsklig fördjupning - Hela livet med hjälp av kreativt skapande - Bearbeta livssituationen.

Namn:
Adress:
Ort:
Johnsson , Charlotta
Karl Gustavsgatan 2, läg 10
411 25 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
031-14 52 32

070-630 1743
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Siduri

Namn:
Adress:
Ort:
Johnson, Lars G
Klaratjärnsgatan 11
654 63 KARLSTAD
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
054-185 528

070-242 3605
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
-99
Psykolog. Symbolterapeut. Svartvit fotografi (analog teknik). Fotobok -Träd, sand och stenar. Psykografier.

Namn:
Adress:
Ort:
Julin, Laila
Starrängsringen 15
11550 Stockholm
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-664 58 09

0708-40 88 24
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.lailajulinsalster.se
Symbolkurs:
Inriktning:
Väddö 2012-
Levande Verkstad-pedagog. Illustratör.

Namn:
Adress:
Ort:
Kalmelid, Kristin
Myckelby 409
776 97 DALA-HUSBY
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0225-25 43 99
0225-488934
070-217 3027
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Säterbygdens församling, Stora Skedvi
Symbolkurs:
Inriktning:
Ariadne
Församlingspräst, körledare, musiker, dramapedagog.

Namn:
Adress:
Ort:
Karlsson , Camilla
Söderängen 3
760 42 BJÖRKÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0176-914 87
0176-524 15
072-517 2415
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Väddö
Arbete med sagans och bildens betydelse för barn, ungdomar och vuxna. Individuellt och i grupp.

Namn:
Adress:
Ort:
Kattilakoski , Marie
Havrevägen 1 B, lgh 1102
448 36 FLODA
Tel. övrigt: 070-790 8191
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.inreliv.n.nu
Symbolkurs:
Inriktning:
2010
Självkännedom med Symboliska uttryck för att hitta livskraft och förändring. Symbol- och samtalspedagog. Frigörande dansinspiratör. Håller kurser i Floda/Göteborg.

Namn:
Adress:
Ort:
Kauffeldt , Beth
Skogsvägen 14
445 56 SURTE
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:
031-98 13 43
070-873 7280
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Adam

Namn:
Adress:
Ort:
Keiding , Pia
Rue Charles Martel 33
B-1000 BRUXELLES, Belgique
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
003(0)22-2800 276
003(0)22-736 3319
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.resonancehealing.com
Symbolkurs:
Inriktning:
Kursledare

Namn:
Adress:
Ort:
Kemi, Helen
Olle Montanusväg 43
293 73 JÄMSHÖG
 Tel. övrigt: 0730-222650
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.jamshog.org
Linköpings stift, Stiftspedagog
Symbolkurs:
Inriktning:
Siduri
Folkhögskollärare, Församlingspedagog, Symbolpedagog, Dipl ledare Heliga Danser.
Utbildare vid Symbolon Via Unna som erbjuder Symbolpedagogutbildning.

Namn:
Adress:
Ort:
Kings , Christina
Yrkesvägen 13
122 31 ENSKEDE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-4376 8897
070-210 5384
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia

Namn:
Adress:
Ort:
Larsson , Lena
N Mälarstrand 100, lgh 1004
112 35 STOCKHOLM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-25 48 61
08-25 48 61
070-600 0969
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tuben i Lådan
Symbolkurs:
Inriktning:
Adam
Leg psykolog o psykoterapeut. Terapi, utredningar, konsultation, handledning/utbildning. Utvecklingsarbete med expressiva metoder för att skolbarn ska uppnå större självkänsla, kroppsmedvetenhet, koncentration och empati. Författare till Törnehäcken - Barn ritar och berättar sig ur kriser och konflikter (Rädda Barnen 1993)

Namn:
Adress:
Ort:
Lidbeck Svensson , Agneta
Stavdervägen 24 
432 65 VÄRÖBACKA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0340-657 324+ fax

0708-100 515
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vendelsö vandrarhem
Symbolkurs:
Inriktning:
-04
Kurser i spontant måleri, drömgrupper och meditation. Pröva-på-kurser.

Namn:
Adress:
Ort:
Lilie, Gunilla
Vidkärrsgatan 19
416 72 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
031-254 184

0735-672 939
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Penelope
Praktiskt arbete med privata symboler. Tex som att skriva en utvecklingsroman och använda tyg och tråd.

Namn:
Adress:
Ort:
Lillqvist , Eva
Fingersvampsvägen 7
725 91 Västerås
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
021-50180

070-514 4016
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.CreateLife.se
Symbolkurs:
Inriktning:
TN 1
Symbolterapeut. Musikterapi. Hypnoterapeut. Dipl. kognitiv samtalsterapeut. Musiklärare. Beteendevetare, Systemvetare (Fil.mag. informatik.)

Namn:
Adress:
Ort:
Lindstrand , Astrid
Pär Lagerkvists väg 14
352 43 VÄXJÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

0470-405 56

073-312 4877

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 2016
Symbolterapeut. Socialt arbete. Beteendevetare.  Personlig utveckling genom måleri, berättelser och arbete med drömmar.

Namn:
Adress:
Ort:
Lindström , Ulla-Kristina
Storgatan 28, lgh 1202
151 36 SÖDERTÄLJE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-550 63942
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Balder
Leg. kognitiv beteendeterapeut. Har funnit att det passar mycket bra att integrera symbolterapi med den kognitiva terapin. Tar emot personer som har panikångest, depression, utmattning men även de som vill arbeta med sin personliga utveckling.

Namn:
Adress:
Ort:
Luodelahti , Taina
Ålkilsplan 3
711 34 LINDESBERG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


073-339 4751
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
.98
Berättare och berättarcafé.

Namn:
Adress:
Ort:
Lynton, Annika
Höglidsvägen 20
135 50 TYRESÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


073-673 1665
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.aurorastarlight.com

Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon Roslagen
Använda symbolspråket, bildskapande, drömmar & sagoberättande i möte med klienter, grupper & att leka fram i workshops.

Namn:
Adress:
Ort:
Majs , Ulrika
Sätragårdsvägen 171
127 36 SKÄRHOLMEN
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-549 02035
08-465 06650
070-7746 343
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.sodrastockholm.se
Södra Sthlms folkhögskola/ Levande Verkstad
Symbolkurs:
Inriktning:
Penelope
Lärare på Levande Verkstad. Symboler i pedagogiskt arbete för personlig och kreativ utveckling genom bildskapande i många olika material.

Namn:
Adress:
Ort:
Moberg , Kerstin
Kakelgatan 9
511 62 SKENE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
 
 
0703 969264
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:

Sjuksköterska med specialisering på smärta/smärtbehandling, sexologi, stödsamtal. Drömmar, bilder.

Namn:
Adress:
Ort:
Modig , Katarina
Harås 169
444 93 SPEKERÖD
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0303-77 13 79
0709-400 840
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.katarinamodig.com
Power Partner Katarina Modig
Symbolkurs:
Inriktning:
Gaia
Handledning, personlig vägledning. Pilgrimsvandring. Par i förändring.

Namn:
Adress:
Ort:
Momark , Margareth
Englandsvägen 1
590 91 HJORTED
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


070-230 9652
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia

Namn:
Adress:
Ort:
Mørk , Marit
Karlsgatan 26
452 31 STRÖMSTAD
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0526-143 69
0705-149 241
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.danseterapi.info
Symboldans/studio för *rörelse*dans* dansterapi*
Symbolkurs:
Inriktning:
-
Dipl.dans- och rörelseterapeut, leg.sjukgymnast. Dansterapi I grupp och individuellt. Rörelse- och dansvägledning. Kurser i praktiskt projektarbete, stresshantering, inspiration / rekreation / träning genom fri dans. Konsultverksamhet. Trädgårdsrehabilitering. Dansretreat.

Namn:
Adress:
Ort:
Munther, Carin
Lärlingsvägen 8
305 72 STENINGE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
035-51639

076-289 8766
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.carinmunther.hemsida24.se
Bildsmedjan
Symbolkurs:
Inriktning:
Bildterapi
Bildretreater, frigörande bild och symboler. Frälsarkransen. Saga, myt, dikt som inspiration. Mitt omedvetna styr. Jag följer intuitionens ingivelse ibland i val av tema, dikt, ord, beroende på mötet.

Namn:
Adress:
Ort:
Nagel, Hillevi
Carl Grimbergsgatan 34
4143 13 Göteborg
Tel. övrigt: 0703- 60 21 16
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.hillevinagel.se
Fotograf

Symbolkurs:
Inriktning:
Via Unna 1
Frilansfotograf som söker nya vägar. Symbolpedagog. Vill jobba mer med människor och med bilders djupare mening och kraft. Intresserad och nyfiken på fototerapi.

Namn:
Adress:
Ort:
Nilsson , Lisbeth
Tegvägen 3
374 52 ASARUM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0454-329 066
0470-708 336
070-522 9066
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Linnéuniversitetet, socionomutbildningen.

Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 2012
Symbolterapeut. Socionom, mm. Konsult, handledare, utbildare. Målade bilder, fotografering.

Namn:
Adress:
Ort:
Nilsson , Eva
Wrangelsgatan 6
254 39 Helsingborg
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
042-140 191

0733-602 068
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Resursskolan
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia
Grupphandledare för skolpersonal. Arbete med kreativa uttryckssätt för elever och personal. Nytt och stort intresse av rehabiliterande trädgård.

Namn:
Adress:
Ort:
Nilsson, Helena
Tvetgatan 107
442 33 KUNGÄLV
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0303-631 55
070-293 5941
070-293 5941
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.evelena.se
Symbolkurs:
Inriktning:

Salomon

Psykosyntesterapeut och coach, förskollärare, genuspedagog. Speciellt: inre bilder, målning och visualiseringar.


Namn:
Adress:
Ort:
Nordström, Annette
Grödbyvägen 139-30
29591 BROMÖLLA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


0072-323 6550
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Symbolkurs:
Inriktning:
Väddö -2012
Symbolpedagog. Avslappningslärare. Frigörande målning, drömkurser. Färg-stil o make up-kurser.

___________________________________________________________________________

Namn:
Adress:
Ort:
Nyström, Ingela
Sanatoriegatan 62
416 53 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
031-213 408

0737-413 169
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
www.damara.se
Damara
Symbolkurs:
Inriktning:

Berättare av Sagor o Myter. Symbolarbete - Målning.

Namn:
Adress:
Ort:
Olhage , Cai
Smådal Kullen
671 94 BRUNSKOG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0570-192 92
0570-749212
070-615 5876
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Norlings Education AB
Symbolkurs:
Inriktning:
Kore
Kreativ pedagog, coach. Lösningsfokusgrundat förhållningssätt. Orienteringskurs för arbetssökande med utländsk bakgrund + kurser för långtidsarbetslösa o långtidssjukskrivna. Lekande, läkande skrivande - kroppsligt, kreativt. kommunicerande. Friskvård o hälsa - rörelse, rytm, roligt!

Namn:
Adress:
Ort:
Olsson , Christin
Storgatan 82 B
262 35 ÄNGELHOLM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

0431-448787
0431-448787
0709-90 89 30

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

www.symboLogik.se
Christin Olsson Omvårdnadshandledning

Symbolkurs:
Inriktning:
Norea
Handledare, utbildare, symbolpedagog. Huvudsakligen yrkesmässig handledning inom vård och omsorg; i region och kommunalt. Handleder fn sjuksköterskor, undersköterskor, team och chefer samt efterhandleder handledare. Utbildar handledare. Kurser i symboliska uttryckssätt. Bakgrund: sjuksköterska, barnmorska, vårdlärare, dramaledare.

Namn:
Adress:
Ort:
Oskarsson Krohn, Anne
Lars Montins väg 4
302 92 HALMSTAD
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
035-107 950

070-633 6750
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Fylgia
Symbolpedagogik i skolan. En idé om helhet i inlärning. Att arbeta i det rum, där den inre världen och den yttre verkligheten möts, vilket ger utveckling och kunskap.

Namn:
Adress:
Ort:
Pedersen Holappa, Sirpa
Skepparegången 16
413 18 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
 

0760-687 944
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öppna förskolan
Symbolkurs:
Inriktning:
Rhea
Symbolpedagog. Förskollärare.

Namn:
Adress:
Ort:
Pettersson, Gunilla
Karl Johansgatan 49 A
7414 55 GÖTEBORG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0031-775 7390

070-286 1478
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mälardalens beh.centrum, Hallstahammar
Symbolkurs:
Inriktning:

Kreativ Pedagogik. Sagor/myter, målning. Sfi-lärare. Jungföreningen.

Namn:
Adress:
Ort:
Ramberg-Magnell, Nadia
Ljustergränd 1, lgh 1101
116 68 STOCKHOLM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


070-978 1010
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
ADOK
Beteendevetare inom socialt arbete med inriktning på mobiliseringsprogram, coaching och praktikkontakter för arbetssökande.

Namn:
Adress:
Ort:
Rauke, Gun
Möjavägen 42
132 34 SALTSJÖ-BOO
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-715 0896
08-718 9806
070-958 3236
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skuru skola
Symbolkurs:
Inriktning:
Baba
Lärare, informatör, symbolpedagog.

Namn:
Adress:
Ort:
Robayo, Martha
Malmvägen 17
136 38 HANDEN
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-745 1021

070-958 8068
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.skmh.se
Skandinavisk Mental Hälsa
Symbolkurs:
Inriktning:
Ariadne, Väddö
Samtalsterapeut (psykodynamisk) och gruppterapi. Öronakupunktör, EMDR steg 1. Specialiserad på PTSD, ångest och traumabearbetning efter förluster samt sexuella övergrepp i barndomen. Arbetar med drömmar, bild och samtal.

Namn:
Adress:
Ort:
Rodriguez-Haraldsson, Gloria
Haga Parkgatan 23 B
723 36 VÄSTERÅS
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
021-131 603
021-131 603
076-843 2323
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.gloriaskonsult.com
Glorias Konsult
Symbolkurs:
Inriktning:
Adam
Leg psykoterapeut med handledare-lärareutbildning. Arbete med tonåringar och vuxna, individuellt och par, på spanska och svenska. Terapimetoder: Symbolterapi (bilder-drömmar-symboldrama) -Hypnos -EMDR - Energiterapi. Mottagning i Stockholm o Västerås.

Namn:
Adress:
Ort:
Rosemaysdotter , Katrin
Bergsrundan 3
17854 EKERÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
072-3630350
073-6604185

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eget företag o Ekerö kommun/Omsorgsverksamheten
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 2014-16
Kulturpedagog. Konst och drama. Masker. Dockteater. Konstverksamhet i daglig verksamhet i omsorgen.
Kurser i kreativt skapande o Vedic Art.

Namn:
Adress:
Ort:
Rosén , Anneli
Sätra Riksvägen 407
793 90 LEKSAND
Tel. övrigt: 070-547 7188
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolpedagog, Kore, Symbolon Fjärås
Bild. Meditation, dans. Berätta med din kropp. Upplevelsevandringar. Drömmar och berättande.

Namn:
Adress:
Ort:
Salomonsson , Ann-Christin
Örlinge Hagalund 130
733 99 MÖKLINTA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


076-831 0016
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.acsalomonsson.hemsida24.se
Församlingsdiakon, samtalsterapeut i Thailand (2016)
Symbolkurs:
Inriktning:
Jämshög 2015
Symbolpedagog. Diakon. Kyrkomusiker. Använder bild, dröm och saga i terapeutiskt/helande arbete med enskilda och i grupp. Även själavård.

Namn:
Adress:
Ort:
Sand , Camilla
Andalsvägen 6
831 92 ÖSTERSUND
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
063-87569

070-929 7387
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Föräldrakooperativet Trädet + egen enskild firma
Symbolkurs:
Inriktning:
Siduri
Symbolpedagog. Familjebehandlare på ett HVB hem för omhändertagna ungdomar. Inspirationsseminarium för föräldrar och pedagoger inom barnomsorg och skola. Både som förälder och pedagog kommer de symboliska verktygen väl till pass. Sagor och berättelser ligger mig varmt om hjärtat.

Namn:
Adress:
Ort:
Sandström , Heléne F
Paternostervägen 13
121 49 JOHANNESHOV
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
 08-392925

070-573 9791
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.krealiv.se
Krealiv
Symbolkurs:
Inriktning:
Väddö 2010
Hälso- och symbolpedagog. Arbetar med Mindfulness o symbolarbete i kombination. Retreat, kurser, workshops för personlig utveckling, stresshantering, mm

Namn:
Adress:
Ort:
Sonnesjö-Hellstrand, Mari
Backvägen 5, Karbenning
738 92 NORBERG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0223-612 49
0226- 496 279
070-366 1995
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Explora HB
Symbolkurs:
Inriktning:
Frej
Socionom/leg psykoterapeut. Kognitiv psykoterapi (auktoriserad) kombineras med symbolarbete för barn-ungdom-vuxna, enskilt och i familjesystem.

Namn:
Adress:
Ort:
Stade, Helena
c/o H Cohn, Greve Pipers väg 14
277 30 KIVIK
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


0763-381 0809
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.aninja.se

Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 2014
Symbolpedagog. Kurser i Vedic Art och Frigörande målning. Skrivarkurser. Tar emot enskilt och i grupp personer som vill arbeta vidare med sin utveckling genom måleri och skrivande, drömarbete och symboldrama.

Namn:
Adress:
Ort:
Strandberg , Ulla
G:a Tostarpsvägen 9
374 91 ASARUM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


076-100 6052
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.livsrummet-froarp.se
Livsrummet. Rehabväst primärvård.
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon 2001-02
Symbolterapeut. Kbt-terapeut. ACT. Arbetar med patientkontakter privat o i primärvård. Använder symbolkort, sagor, berättande, bild- och drömterapi.

Namn:
Adress:
Ort:
Ståhlberg , Astrid
Råstensgatan 10
172 70 SUNDBYBERG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

08-26 76 06

070-642 7177

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.astridstahlberg.se
firma Astrid Ståhlberg
Symbolkurs:
Inriktning:

Frej
Symbolterapeut, pedagog, författare.
Utbildar i Photolangage och Kreativitetspedagogik,
i ledar- och personutveckling. Anordnar retreater och tystnadsupplevelser.


Namn:
Adress:
Ort:
Stålberg , Margareta
Vråkvägen 9
644 36 TORSHÄLLA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
016-34 34 92+fax

070-305 3492
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Gaia
Symbolpedagog, konstnär. Symboler som livskunskap.

Namn:
Adress:
Ort:
Svensson, Lena
Hunnemaravägen 24
374 34 KARLSHAMN
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


070-994 3940
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbologik Aurora 2010-12
Symbolpedagog, socionom, boendestödjare. Folksagor och berättande.

Namn:
Adress:
Ort:
Söderman , Maya (Margareta)
Oxenstiernsgatan 37
11527 STOCKHOLM
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-662 4529

070-4049124
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Kore

Namn:
Adress:
Ort:
Teppler , Simona
Örngatan 4
561 33 HUSKVARNA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
036-30 25 34

0733 844 048

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Härvaro

Symbolkurs:
Inriktning:
Oshun
Min passion är att utforska hur vårt väsen kommunicerar med oss. Genom processmålning, frigörande dans, drömmar, osv peka på dess kommunikationsvägar, så att vi lättare kan tillgodogöra oss dess budskap.

Namn:
Adress:
Ort:

Thorngren , Ingrid
Helhetshälsan, Wallingatan 37,
111 24 Stockholm

Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:

0709-755 900
0709-755 900
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.lotusutveckling.se
Lotus Utveckling
Symbolkurs:
Inriktning:
Inanna, Väddö 2011
Dipl. Samtalsterapeut inom Psykosyntes. Frigörande Dans-inspiratör; Arbetar i eget företag Lotus Utveckling med personlig utveckling och växande som samtalsterapeut, coach, utbildare och inspiratör. Symbolarbete ingår både i terapi och utbildningar, där bilden och inre symboler är ett verkansfullt sätt att lära känna och utveckla sig själv.

Namn:
Adress:
Ort:
Trapp, Ia
Kylliäisentie 35 D 8
F-21620 Kustö, Finland
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:+358(0)40 7072212

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ihminentavattavissa.fi
Nicobis AB Ihminentavattavissa

Symbolkurs:
Inriktning:
Salomon 2012
Symbolterapeut, samtalsterapeut -psykosyntes. Mentor, coach, facilitator och konsult i företag.Ledar- och personalutveckling. Drömgrupper, Meditation och visualisering. Grupper för personligt växande. Sagor måleri,drama, kropp och rörelse. Par, individuella grupper.

Namn:
Adress:
Ort:
Tulikoura , Melita
Stadshusgatan 19 A
FI-06100 BORGÅ. Finland
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


+358-(0)40-551 4592
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.wildandwise.fi
Oy Wild & Wise Group AB i Borgå o Helsingfors
Symbolkurs:
Inriktning:
Ramses
Samtalsterapeut i psykosyntes med specialintresse för symbolen, sagan, myten. Drömmen är i centrum och utifrån den att måla, dansa, röra sig, ljuda, visualisera och utveckla processen vartän den vill.

Namn:
Adress:
Ort:
Törebratt , Lena
Fägatan 4
433 51 ÖJERSJÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
031-512891
031-88 20 65
073 660 1300
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oasen, Härryda kommun
Symbolkurs:
Inriktning:
Siduri
Enskild handledning och arbetslagsutveckling ur psykosocialt perspektiv.

Namn:
Adress:
Ort:
Utholm , Inger
La village, Rue Professeur Roux
F-831 49 BROS, France
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0033 (0)4 94 788 179

08-502 17933
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.artnordique.eu/Inger_Utholm.html
Symbolkurs:
Inriktning:
Adam

Namn:
Adress:
Ort:
Vernersson , Annelie
Galoppvägen 39
177 59 JÄRFÄLLA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-580 195 04

073-142 0653
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
ADOK
Aukt. socionom. mobilisering och coaching enskilt och i grupp.

Namn:
Adress:
Ort:
Viklund , Åsa
Solberga Hagväg 11, lgh 1001
125 44 ÄLVSJÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


0739-697 695
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.asaviklund.se
www.therapeuticpuppetry.com

Symbolkurs:
Inriktning:
Mimer
Socionom. Dipl symbolterapeut. Psykiatri, bildterapi, visualiering, sagor, drama, dockteater/figurspel. 

Namn:
Adress:
Ort:
von Malmborg , Marie-Louise
Tollstad, Uckleby Gård
599 93 ÖDESHÖG
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0144-333 29

076-848 3911
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.helanderorelse.se
MLM Helande Rörelse
Symbolkurs:
Inriktning:
Kvaser
Symbolpedagog. Rosenterapeut. Leder Helande cirkeldans och dans som rit och meditation i rörelse. Symbolarbete med inriktning på meditation, inre bilder, spontant måleri, drömmar.

Namn:
Adress:
Ort:
Wigermo, Ann-Christin
Vallmästarevägen 203
352 61 VÄXJÖ
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


070-453 0409
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Johanneskyrkan, Växjö
Symbolkurs:
Inriktning:
Symbolon TerraNova 2012-14
Symbolpedagog, församlingspedagog. Meditations- o Heliga dans-ledare. Arbetar med personlig utveckling och människans andliga längtan. Specialintresse: Riter/ritualer, labyrinten.

Namn:
Adress:
Ort:
Winander , Siw K.
Bestorp Ås Solhem
589 65 BESTORP
Tel. bostad: 
Tel. övrigt:

070-374 9064
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atelje Skeppet - Kreativ Verkstad
Symbolkurs:
Inriktning:
Carmen
Kreatör, coach, mentor, projektledare. Symbolpedagog, Integrerad och Resursorienterad psykoterapi, Dipl. i Essential Motion, rörelse/dansterapi. Skräddarsyr kurser i personlig- och personalutveckling. Individull konsultation, coaching, krishantering. Arbetar med de kreativa verktygen: bild, färg, form, rörelse/dans, musik, berättelser/sagor samt drömmar. Arbetar resursorienterat utifrån ett helhetsperspektiv.

Namn:
Adress:
Ort:
Winberg , Terence Forsyth
Long Valley Farm, P.O. Box 785
6705 ROBERSTSON, Sydafrika
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:072-933 3827 (Sydafrika)

E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:
Ariadne
Kostnär/bildpedagog, Specialist Visual Arts. Brinnande intresse att använda symbolpedagogik för människor i utsatta situationer; t ex barn o ungdomar i skolans värld, vuxna i kris. Söker med hjälp av symbolpedagogik finna nya o annorlunda möten i vardagen och på institutioner, som kan få människor att blomma. Utlandsprojekt med inriktning att utveckla symbolpedagogik i södra Afrika.

Namn:
Adress:
Ort:
Winther , Tine
Halvtumsgatan 3, lgh 1101
421 36 V:A FRÖLUNDA
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:


0708-922 749
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tinewinther.se
Tine Winther
Symbolkurs:
Inriktning:
Kore
Mental tränare, berättare och symbolpedagog. Det muntliga berättande är en gammal tradition som i alla tider har används för att föra kunskap vidare. En berättelse förstås alltid utifrån det liv jag lever just nu. Livet är en berättelse, hur väljer du att berätta om ditt?

Namn:
Adress:
Ort:
Wåhlström , Kajsa
Pelargatan 11, 7 tr
121 47 JOHANNESHOV
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
08-591 17058

073-708 2641
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Symbolkurs:
Inriktning:

Förskollärare. Symbolpedagog. Andningspedagog. QiGong-instruktör.

Namn:
Adress:
Ort:
Österberg, Ingrid
Bertilstorp 245
273 55 BRÖSARP
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0414-921 67
0414-921 69+fax
0708-710 980
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rehab BRÖSARP AB

Symbolkurs:
Inriktning:

Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Namn:
Adress:
Ort:
Österberg , Mona
Vegagatan 26
761 32 NORRTÄLJE
Tel. bostad:
Tel. arbete:
Tel. övrigt:
0176-935 65
0176-528 16, vx 0176-528 00
E-post:
Webbsida:
Företag/Arb.plats:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
www.vaddo.fhsk.se
Väddö folkhögskola
Symbolkurs:
Inriktning:
Leto
Utbildare vid Symbolon Roslagen. Dipl Symbolpedagog o hälsopedagog. Leg sjukgymnast. Lärare folkhögskola. Utbildar hälsopedagoger, där jag använder symbolarbete i ämnet stresshantering.


infomaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Goto Top