Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Verksamhetsberättelse för 2015

 

Verksamhetsberättelse 2015 för Symbolföreningen - terapi och pedagogik


Verksamhetsåret 11 oktober 2014 - 10 oktober 2015

Verksamhetsåret startade med ett inspirerande medlems-/årsmöte i Jämshög den 11-12 oktober
med temat Symboler i ceremonier och ritualer.


Vi var ett 25-tal förväntansfulla som satte oss i cirkeln - en urgammal symbol. Ceremonier föddes, berättelser skapades, gestaltningar uppfördes, småbilder målades och djupheten i upplevelserna låg tidvis kraftfulla i salen. Vi dansade heliga danser och vilade i ring vid klangstensmeditationen i kapellet. Vi gjorde gruppresentationer med våra kroppar, inspirerades att skriva vårt eget slut på en saga, prövade nya ritualer för övergångsfaser i livet.  Vi fick ännu en gång ett rikt smakprov på vad symbolarbete kan innebära och diskuterade tillsammans hur vi såg föreningen i framtiden.


Årsmöte och styrgrupp.
Vi höll årsmöte med framtidsvisioner och utsåg ny styrelse/styrgrupp som avser att arbeta mera som nätverk. Den nya styrgruppen består av 12 medlemmar, som kopplats till olika arbetsgrupper och ansvarsområden.

Styrelsemöten

Styrgruppen träffades under två dagar hos ordföranden på Ingarö den 6-7/6 2015 för att utvärdera o planera för föreningens fortsatta arbete.  Start med toning tillsammans med symbolare Marie Bergman i Katarina kyrka följt av ivrigt och idérikt arbete under två dagar med verksamhetsplan. Förslag att tema för 2015/2016 blir ”Symboler och Arketyper”.
Nio telefonmöten (ca 60 min): 2014 12/10, 27/1; 2015: 27/1, 3/3, 8/3, 23/4, 7/9, 15/9, 30/9. 

 

Medlemmar
Antalet medlemmar är idag 120 st. Vi har fortsatt att erbjuda medlemskap till dem som gått på grundutbildningarna och de som nått oss via Facebook.

Det regionala arbetet
är uppdelat på Region Syd, Region Väst och Region Stockholm och är som aktivast i samband med Symbolernas Dag. Under året har ett nätverk startats i trakten runt Linköping. Det börjar också finnas underlag för en region i Småland med centrum i Mönsterås.

Vi har gjort ett brevutskick i januari 2015 och medlemsbrev via mail augusti 2014 och februari, april o augusti 2015. Förutom dessa har medlemmarna fått oregelbunden information via mail och Facebook om aktiviteter som är på gång.

Facebook och sociala media
Nätverksbyggande och kontakten mellan våra medlemmar sker numera huvudsakligen via mail och Facebook. Vi har utökat vår närvaro på sociala media och arbetar aktivt med marknadsföring och att förmedla medlemmarnas utbud.

Det innebär bl a att FB: Symbolföreningen - Ringar på vattnet, somär en öppen sida på Facebook, har fått en större omsättning på inlägg, besökare och kommentarer.  Sidan startades hösten 2012 och har i oktober 2015 över 291 ”gillare”. En fördubbling sedan förra året.

FB-gruppen: Symbolföreningen - Insidan, som bara medlemmar kan läsa, har blivit en av våra viktigaste interna kontaktytor för aktuellt kommunikation. Hittills har 86 medlemmar hittat fram till gruppen. Här kan alla själva skriva och lägga ut sina evenemang och diskussionsfrågor mm.  

FB: Symbolernas Dag presenterades i mars påen egen offentlig sida. Den besöks även under andra delar av året och har i dagsläget 104 ”gillare”.

Hemsidan www.symbolforeningen.se
Hemsidan kommer även i fortsättningen att vara ett viktigt informationsforum. Datakrångel hösten 2014 gör att vi vill byta till program med bättre support och som flera kan sköta. Arbetsgruppen har börjat skissa på hur en ny omarbetad hemsida ska kunna se ut och vilka behov och tillämpningsområden den ska motsvara.

Symbolernas Dag 21 mars 2015. Årets tema: ”Symboler i rörelse”.
Symbolernas Dag hölls nu för fjärde året i rad och börjar bli en etablerad aktivitet och tradition i samband med vårdagjämningen. Är både en möjlighet att nå ut till allmänheten och en inspiration för medlemmar att bilda nätverk och göra program tillsammans. I Stockholm, Göteborg, Mönsterås, Linköping, Lund, Sölvesborg och Aneby inbjöds till sammanlagt 15 program med 1- 25 deltagare.

Kusinträffar och ”Lika-Olika-Unika”-workshop
Kusinföreningarna för Psykosyntes, Uttryckande Konst, Gestaltterapi, Psykodrama, Systemiska Konstellationer i Stockholm fortsätter att träffas och har arrangerat två nya workshops
18/10 2014, 14/2 2015, som snabbt blev fulltecknade. Lika-Olika-konceptet innebär att under en dag ”behandlas” en frivillig klient av tre terapeuter efter varandra på öppen scen för att alla ska få inblick i varandras behandlingsmetoder.
I Malmö/Lund tog Symbolföreningen initiativ till en första kusinträff i samband med Symbolernas Dag 21/3. Intresse börjar finnas för ett samarbete även i Göteborg.


Föreningens programaktiviteter under verksamhetsåret

·         11-12 oktober 2014 Medlemsdagar med årsmöte i Jämshög.
Tema: Symboler i ritualer och ceremonier

·         18/10 2014 och 14/2 2015 – Kusindag: Lika-Olika-Unika

·         21 mars 2015 Symbolernas Dag, runt om i landet. Kusinträff i Lund.

·         10-11 oktober 2015 Medlemsdagar med årsmöte i Stockholm.
Tema: Symboler i rörelse


Styrgruppens sammansättning: Alla valda på ett år.

Karin Axzell Nymark: ordförande
Dorothy Béen: kassör, medlemskontakter, Kusinföreningar
Astrid Ståhlberg: sekreterare, Kusinföreningar
Elisabet Martinsson: sekreterare, administratör Facebook
Mona Österberg: utbildningsansvarig
Marie Eriksson Osborne: hemsidesansvarig 
Anneli Vernersson: hemsidesansvarig
Ingrid Billing Hansson: hemsidesansvarig
Yvonne Borgström: region Syd-Skåne 
Mia-Maria Andersson: region Syd-Skåne, Kusinföreningar
Ingela Nyström: region Väst-Göteborg
Helena Nilsson: region Väst-Göteborg

Revisor: Gloria Rodriguez-Haraldsson, revisorsuppleant: Eva Gunnarsson

Valberedning: Astrid Ståhlberg, Helen Kemi

 

Symbolföreningen 7 oktober 2015
Karin Axzell Nymark (ordförande) 

Goto Top