Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Verksamhetsberättelse för 2016

 

 

Verksamhetsberättelse för Symbolföreningen 2016                    

Verksamhetsåret 10 oktober 2015 - 14 oktober 2016

 
Årets
verksamhet startade vid årsmötet 10 oktober 2015 i samband med Symboldagen i Stockholm, anordnad av Symbolon Väddö.

I och med årsmötet 2015 startar en ny epok i Symbolförenings historia, då Åke Högberg meddelar att han avvecklar Symbolon AB och låter utbildningarna i sin helhet gå över till filialerna.
De utbildningar som finns i landet är:
Symbolon Roslagen i Norrtälje/Stockholm och Symbolon Via Unna i Jämshög, som utbildar Symbolpedagoger och Symbolon Terranova i Mönsterås, som utbildar både Symbolterapeuter och Symbolpedagoger.

Årets styrelse har bestått av:
Ordförande: Helen Kémi och Astrid Ståhlberg har delat på ordförandeskapet,
kassör: Dorothy Béen, ledamöter: Elisabet Martinsson, Marie Eriksson Osborne.

Suppleanter och rådgivare, valda på ett år:
Ingela Nyström, Mona Östberg. Annelie Vernersson, Ingrid Billig Hansson, Yvonne Borgström, Helena Nilsson, Mia Maria Andersson, Camilla Andersson.

Revisor: Eva Gunnarsson, revisorssuppleant: Karin Stjernberg.

Valberedning: Karin Axzell Nymark – ersatt av Annelie Vernersson – och Katrin Rosemaysdotter.

Sammanträden som hållits som telefonmöten: 2015: 30/11, 2016: 29/2, 18/4, 16/5, 29/8 och 3/10.

Arbetsdygn hölls i Stockholm 23-24/1 2016 med intensiva arbetsgruppsmöten;
Utbildning: Mona, Katrin, Helen, Mia-Maria
Web-sida: Camilla, Annelie, Dorothy
Övrigt: Elisabet, Astrid

Ett utbildningsråd skapas med målsättning att Symbolons essens och anda bevaras i fortsatta utbildningar, liksom i handledning, fortbildning och marknadsföring.

Web-sidan börjar byggas i ny form och är i startskede för att snart publiceras.

Symbolernas dag 20 mars anordnades av föreningens deltagare i Göteborg, Solna, Sundbyberg, Södertälje och Mönsterås.

Kusinträffar, Lika-Olika-Unika-dagar har organiserats i Stockholm, en varje termin,
24 oktober 2015 och 21 februari och 17 september 2016.
Mia-Maria anordnade den första i Lund 16 april och planerar en till senare i år i Malmö.
I Göteborg hålls den första Kusindagen 4 december 2016. Helena Nilsson ansvarar där.

Medlemmar. Föreningen har fn 107 medlemmar. Medlemsbrev och information om aktiviteter skickas via mail till medlemmarna ungefär varannan månad.

Sociala media. Föreningen har sedan några år två officiella sidor på Facebook.
- Symbolföreningen – ringar på vattnet, där föreningens och medlemmars kurser och aktiviteter kan marknadsföras samt övrigt som vi tror kan locka andra att följa denna sida. Sidan har nära 400 gillare i okt 2016 och kan snabbt nå 50-300 följare beroende på ämnet som publiceras.
- På sidan Symbolernas Dag presenteras framför allt de olika aktiviteterna runt denna dag. Har 157 gillare och över 350 har varit inne på den sidan, även under andra delar av året.
- Symbolföreningen – Insidan är vår slutna grupp, där 89 st av våra medlemmar är med.
- Den nuvarande hemsidan Symbolforeningen.se finns kvar tills vidare i väntan på den nya.  
 
Astrid Ståhlberg                                                          Helen Kémi

 

Goto Top